OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
궁금하신 제품을 검색해보세요!
기본 정보
상품명 KALSI BOARD 시멘트 보드
판매가 KRW 1
브랜드 Kalsi
기본 정보
상품명 KALSI BOARD 시멘트 보드
판매가 KRW 1
브랜드 Kalsi

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
KALSI BOARD 시멘트 보드 수량증가 수량감소 1 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Brand introduction

무석면 고강도 불연 섬유강화 시멘트 보드
KALSI BOARD는 셀룰로스파이버와 포틀랜드 시멘트 등을 혼합 후 고온/고압의 양생과정을 거친
무석면/고강도/불연의 섬유강화 고품질 시멘트 보드 (CRC BOARD) 입니다.
가공이 편리하고 시공이 간편하여 각종 내외장재 하지로 사용이 가능한 칼시보드는
벨기에에 본사를 둔 글로벌 회사인 ETEX Group에서 생산된 고품질 시멘트 보드 브랜드입니다.

Features

 • 불연재료 무기질 재료로 제조되어 내화성능이 우수
 • 무석면 친환경, 인체 무해 재료 사용하여 제조
 • 내수성 수분흡수에 따른 길이 변화가 적음
 • 시공성 가공, 부착 등 시공이 쉽고 간편함
 • 시멘트, 규사 등이 파이버로 결합되어 고강도 내충격성 발휘
 • 오토클레이브에서 고온/고압으로 양생되어 치수의 안정성 확보
 • 병해충/곰팡이 Free 무기질 재료로 항균성이 우수
 • 경제성 간편하고 쉬운 시공법을 통해 공사 비용 절감

Information

 • 두께 3.5mm / 4.5mm / 6mm /
  8mm / 9mm / 12mm / 20mm
 • 규격 900*1,800mm / 900*2,400mm / 900*2,600mm /
  900*2,700mm / 1,200*2,400mm / 1,220*2,440mm
 • 인증 불연재료

Application

 • 단열복합판넬, 경량복합판넬 등의 면재로 사용 가능
 • 내수성이 강하고 수분에 의한 변화가 적어
  욕실/발코니 등의 내벽하지로 사용 가능
 • 표면이 매끄럽고 온도/습도에 변화가 적어
  외벽하지용도로 사용 가능
 • 천정 마감재 (6T이하), 데크바닥재 (20T) 등 사용 가능

Product Properties

Production Specification